Szakmai fejlődésünk a nyitás óta eltelt 1 évben

Intézményünk 2022. januárjában nyitotta meg kapuit magas támogatási szükségletű klienseink számára. 

Az első év legnagyobb feladatait a szakmai stáb kialakítása és a kliensek fokozatos beszoktatása és csoportokba osztása jelentették. Eszközparkunk fokozatosan bővült a hozzánk érkező kliensek igényeihez igazodva. 

Számos a klienseink képességeinek, szükségleteinek és érdeklődésének megfelelő fejlesztőeszköz beszerzésére volt lehetőségünk, valamint kialakítottunk egy multiszenzoros terápiás szobát. Különös figyelmet fordítottunk munkatársaink képzésére. Megszervezésre kerültek továbbképzések meghívott előadók közreműködésével és rendszeresek a belső tudásmegosztásnak is teret adó meetingek, melyeken valamennyi munkatárs részt vesz.

Klienseink döntő többsége mozgásában is érintett, ezért nagy hangsúlyt fektetünk mozgásállapot szinten tartására, fejlesztésére. Konduktoraink kidolgoztak egy a klienseink
állapotához igazított mozgásprogramot. A kezdetektől használtunk alternatív és augmentatív (AAK) kommunikációs módszereket komplex kommunikációs igényű klienseink
gyógypedagógiai ellátásában. Bevezetésre került az autizmus spektrum zavarban érintett fiatalok csoportjában a Babzsák Fejlesztő Program. 

Az év második felében sor került az
egyéni vizuális támogatások (pl. napirendek, munkarendek stb.) kidolgozására autizmus spektrum zavarban érintett klienseink számára. Ősztől kezdve klienseink egy részének
lehetősége van állataszisztált (kutyás) fejlesztéseken is részt venni heti rendszerességgel. Számos külső helyszínen szervezett programon volt lehetősége részt venni klienseinknek (bowling verseny, Sziget fesztivál, úszás, bevásárlás, kirándulás stb), a programok egy részére való odajutás során klienseik gyakorolhatták a tömegközlekedési eszközökkel való utazást is.
A külső helyszínen megvalósuló programokon klienseinknek lehetősége nyílik a fejlesztéseken tanultak valós helyzetekben való alkalmazására, gyakorlására.

Az elmúlt év folyamán rengeteg önkéntes segítette munkánkat. Az év második felétől gyógypedagógus hallgatóknak biztosítottunk lehetőséget szakpedagógiai gyakorlatuk
teljesítésére a felnőttkorú, súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiai ellátásának területén.

Jelenleg a megnövekedett létszám miatt az első év tapasztalatai alapján folyamatban van egy jelentős szervezeti átalakulás az átláthatóbb működés és a jobb szakmai színvonal érdekében.

Terveink között szerepel az AAK széleskörű használatának bevezetése komplex kommunikációs igényű klienseink körében, ennek a célnak megfelelően további eszközök beszerzése. A jövőben is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni munkatársaink képzésére a magas szakmai színvonal biztosításának érdekében. A családok további tehermentesítése és külső helyszíneken megvalósuló programok könnyebb megvalósítása érdekében szeretnénk egy akadálymentes buszt beszerezni.